Akapit - strona 17

Trybunał Obrachunkowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 826

akapit 2 TFUE); Kontroluje legalność i prawidłowość dochodów i wydatków oraz upewnia się co do należytego...

Zasady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

o tym, aby myśli w nim wyrażone układały się logicznie, należy ujmować je w oddzielne akapity, a ważne informacje...

Stanowienie prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

.251 (akapit 4,5) - PE może nie dopuścić do wydania aktu prawnego - PE uczestniczy za pośrednictwem...

Informacja i zasady jej zapisu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

(wytłuszczenie, różne czcionki, akapity...) też trzeba zakodować Przykład: W kodzie ASCI znaki 0-31...

Rodzaje pism

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1491

wersalików Treść pisma od akapitu i każda myśl nowa oddzielona odstępem Zwroty grzecznościowe na początku...

Zasada kompetencji powierzonych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1148

przestrzegają granic określonych w artykule 40 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej. Państwa członkowskie...