Akapit - strona 14

Media a public realtions

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001

- objętość kilka linijek, zdanie, akapit; Komunikaty prasowe: na bieżąco, dopasowane do mediów, bez dalszego...

Formy aktów prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1575

przewidzianych w akapitach pierwszym i drugim, skargę na akty, których jest adresatem lub które dotyczą...

Porządek prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

legalności niektórych decyzji przewidzianych w artykule 275 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii...

Zasada kompetencji powierzonych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

artykułem przestrzegają granic określonych w artykule 40 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej. ...

Prawo europejskie ustawa kooperacyjna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

. 192 ust. 2 akapit 2 TFUE) Zmiana głosowania jednomyślnego na głosowanie kwalifikowaną większością...

Jak pisać pracę - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

tekstu 3 4.1 Czcionka i akapity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4.2...

Utworzenie SE - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

drugiego akapitu art. 48 TWE oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, powstałe zgodnie...