Agencja ratingowa - strona 7

note /search

Rynek Obligacji w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1652

przyjętą przez daną agencję ratingową procedurą, ujednoliconą według określonych kryteriów (każda agencja...

Wybór firmy ubezpieczeniowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1505

można posłużyć się także ocenami agencji ratingowych, banków i specjalistycznych wydawnictw itp. Piotr Jedynak...

Bilans banku test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2373

ryzyka dla konkretnego zaangażowania zależne są od ratingów nadawanych przez wyspecjalizowane agencje...

Encyklopedia rachunkowości - L

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

emisji. L.z. stanowią grupę papierów dłużnych cechujących się wysokim stopniem bezpieczeństwa. Agencje...

Kryzysy gospodarcze a finanse państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3080

...Kryzys gospodarczy to zjawisko ekonomiczne w gospodarce Przyczyn kryzysu upatruje się - w czynnikach zewnętrznych, np. przez błędną politykę finansową, politykę gospodarczą, także przez niewydolność systemu finansowego. Jest to podejście charakterystyczne dla szkoły neoliberalnej, - w sam...

Referat - ryzyko kredytowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1120

papierów dłużnych. Instytucje zwane agencjami ratingowymi dokonują oceny wiarygodności kredytowej podmiotów...

Rynki finansowe - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3731

agencje ratingowe, przyznające emitentom stosowne noty W Polsce ratingiem pozaskarbowych papierów dłużnych...