Aerozol - strona 16

Karta charakterystyki: superfosfat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Inżynieria reaktorów chemicznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2408

narażenia związanego z pyłami, oparami, aerozolami lub wyciekami oraz czyszczeniem urządzeń, lub Specjalnie...

Freony - historia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1806

: aerozole, klima, lodówki, izolacje, elektronika;  teraz: analityka medyczna, leki dla alergików;  łącząc...

Piroliza węgla i biomasy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kucharczyk
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1722

, aerozoli i stałej pozostałości. Pary i aerozole po ochłodzeniu i kondensacji tworzą ciemno-brązową ciecz...

Obieg wody

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Komorek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

- powszechnie występuje w wodach. Pochodzi z rozpuszczania ewaporatów, przenoszenia aerozoli morskich na ląd...

Toksyczność metali

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

są więc narażone na oddziaływanie aerozolu zawierającego kadm. Ołów. Drogi przedostawania się do organizmu: dostaje...

Wykład - spektrometria amisyjna

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Borkowska
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

aerozolu do palnika. Tam zachodzą kolejno procesy desolwatacji, parowania, atomizacji, wzbudzania...

Sposoby wchłaniania trucizn

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

: wchłanianie substancji toksycznych w postaci par, gazów, dymów, aerozoli i pyłów jest najczęstszym źródłem...

Bakterie w klimatyzacji - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Edward Maksymilian Przydróżny
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

następują w przypadku, gdy do układu oddechowego człowieka dostanie się aerozol wodno-powietrzny zawierający...