Administracja samorządowa - strona 26

Normy prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

kompetencje wiążemy z organem administracji rządowej bądź innym organem państwowym, z organem administracji...

Kontrola państwowa - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Krawczyk
 • Kontrola administracji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 5117

Wykład II 15.X.2011r. Cechą charakterystyczną w drugim tego słowa znaczeniu i kontroli w trzecim tego słowa znaczeniu jest to że jest to kontrola zinstytucjonalizowana a więc może to być kontrola społeczna czyli tzw. kontrola obywatelska. Jest to kontrola zinstytucjonalizowana która wykonywana jes...

Wykłady z finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 3192

. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej - administracja samorządowa (pośrednia...

Prawo - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1855

i administracji samorządowej (gmina, powiat, woj. samorządowe) Organy administracji publicznej można dzielić...

Prawo w społeczeństwie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

przez kierowników administracji samorządowej, 3 właściwi ministrowie dla decyzji wydawanych przez wojewodów. Organ...