Administracja niezespolona - strona 91

Europejska Agenda Cyfrowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

do pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki zdrowotnej. W zakresie e-administracji...

Publiczne prawo podmiotowe- wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

, gdy relacje między jednostką (podmiotem zbiorczym) a podmiotem wykonującym zadania administracji publicznej...

Strategia organizacji - istota

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jarosław Piwowarczyk
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

personalnych i ekonomicznych, ale służy również zespoleniu zasad zarządzania organizacją i zarządzanie...

Strategia organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

personalnych i ekonomicznych, ale służy również zespoleniu zasad zarządzania organizacją i zarządzanie...

Historia prawa powszechnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4102

, ale także cała administracja ogólna i specjalna (działów niezespolonych); iudex pacis Strażnik pokoju- (custodes pacis)- keeper...

Zasada wysłuchania stron

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1967

Zasada wysłuchania stron - art. 10 KPA Zasada czynnego udziału stron nakazuje administracji...