Administracja niezespolona - strona 86

Zakładowy plan konta

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr Aleksander Królikowski
  • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

aktywa finansowe A 145 Inne środki pieniężne A Zespól 2 — Rozrachunki i roszczenia 200 Rozrachunki...

Wszczęcie postępowania administracyjnego

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588

strony lub z urzędu. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony...