Administracja niezespolona - strona 60

Rodzaje aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1988

terytorialnego - - akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej. Wśród aktów...

Definicje prawa administracyjnego- wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1246

administracji publicznej, a także swoiste formy, w których organy te regulują władczo uprawnienia obywatela...

Charakterystyka ustrojów RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

były jemu pozostałe organy (administracji, sądownictwa, prokuratury); – zniesiono urząd prezydenta, nowy kształt...

Najwyższy Sąd Administracyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

miejscowego stanowione przez wojewodę oraz organy niezespolonej administracji rządowej. Regionalna Izba...

Akty planowania - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1862

takie uprawnienie przyznaje organom administracji nie zespolonej. To uprawnienie organów administracji...