Administracja niezespolona - strona 30

Organy gminy i jej jednostek pomocniczych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Janusz Brzezicki
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

w administracji rządowej, mandatem posła lub senatora. Wójt może być odwołany w drodze referendum w związku...

Urząd wojewódzki

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

, określa organizację zespolonej administracji rządowej w województwie”. Statut urzędu wojewódzkiego określa...

Uchwały i rozporządzenia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Janusz Brzezicki
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

, stanowionymi przez wojewodę oraz organy rządowej administracji niezespolonej sprawuje Prezes RM. Prezes RM...

ADMINISTRACJA - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

”. ADMINISTRACJA ZESPOLONA Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem...