Administracja niezespolona - strona 24

Podział terytorialny

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Janusz Brzezicki
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1561

na ograniczenie podziałów specjalnych. Ustawa z 1998 utworzono wojewódzką administrację zespoloną, w której skład...

Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3731

na ograniczenie podziałów specjalnych. Ustawa z 1998 utworzono wojewódzką administrację zespoloną, w której skład...