Administracja niezespolona instytucje - strona 63

Zarząd administracji krajowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

kasacyjny Historia administracji. Wykład V I (21) 30.10.2009 Księstwo Warszawskie : Recepcja instytucji...

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

administracji publ., a także inne instytucje, w tym również organizacje społeczne mają następujące obowiązki...

Sektor publiczny a finanse publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

, banków, instytucji finansowych i gospodarstw domowych zorganizowanego na zasadach rynkowych. Sektor...

Kontrola administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 196
Wyświetleń: 763

instytucje kontrolne usytuowane w systemie administracji inne instytucje i społeczeństwo. ...

Historia administracji i ustroju

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia administracji i ustroju
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 2660

- stanowił o wojnie i pokoju - zarządzał stan wojenny Kontrasygnaty-Premiera i Ministra ORGANY ADMINISTRACJI...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1911

prawna, rozbudowany aparat instytucji centralnych i lokalnych (nowożytna administracja), zapoczątkowane...