Administracja niezespolona instytucje - strona 56

Źródła prawa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707

administracji państwowej (wojewodowie i organy administracji rządowej niezespolonej), na podstawie i w granicach...

Pozycja prawna Prezesa Rady Ministrów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

wszystkich pracowników administracji rządowej i sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach jak to określa...

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 833

administracji zespolonej i reprezentantem rządu (rola nadrzędna wobec większości organów administracji rządowej...

Geneza i ewolucja nauki administracji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1988

Geneza i ewolucja nauki administracji: Początki - wiek XVII. Powstanie i rozwój nauki ma charakter...