Administracja niezespolona instytucje - strona 40

Centralne ograny administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI Funkcje centralnych organów spełniają: Prezydent RP, Rada Ministrów...

Kontrola prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Bronisław Frączak
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej Tryb  Z urzędu  Przedłożenie...

Powiatowa administracja zespolona

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1113

Powiatową administrację zespoloną stanowią: 1) starostwo powiatowe, 2) powiatowy urząd pracy...

Przeciwdziałanie bezrobociu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

dla regionu. Działania instytucji lokalnych są ściśle określone i zdefiniowane. Dotyczy to urzędów pracy...