Administracja niezespolona instytucje - strona 21

Ministrowie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

niemającym osobowości prawnej (nie dotyczy zespolonej administracji rządowej, chyba że przepisy tak stanowią...

Nauka o administracji - wykład 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

ludzi a instytucją [np. pomiędzy częścią państwa a jego całością] KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ...

Akty prawa miejscowego 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 525

w województwie - wojewoda i organy administracji niezespolonej mogą stanowić akty prawa miejscowego obowiązujące...

Podział administracyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

terytorialnego, ale i dla potrzeb administracji zespolonej. Obejmuje ona całe obszary graniczących ze sobą gmin...

Administracja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

.Administracja - najogólniej administracja to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca...