Administracja niezespolona instytucje - strona 19

KPA - podmioty na prawach strony

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Lidia Klat-Wertelecka
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek...

Kpa - Prawo -

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2303

, inspekcji i straży, administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym...