Adam Smith - strona 28

Ekonomia - skrypt

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Łukasiewicz
  • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1386

przedstawiciele to Adam Smith i Dawid Ricardo. - „niewidzialna ręka rynku...

Historia myśli ekonomicznej-zagadnienia

  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1974

1) ZAKRES ZAINTERESOWAŃ HME JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ. HME jest częścią ekonomii jako nauki społecznej. Jej przedmiotem jest prezentacja i przyczynowa analiza procesów kształtowania się różnych poglądów i koncepcji ekonomicznych, ich wzajemne przenikanie i ścieranie się oraz wpływ na opinię publiczną...

Podatki - wykłady

  • System podatkowy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3570

Dokument ma w sumie 44 strony i porusza takie zagadnienia jak: istota podatków, funkcje podatków, historia, doktryna neoliberalna, gospodarka amerykańska, gospodarka japońska, doktryna socjaldemokratyczna, Szwecja, funkcja fiskalna, skutki podatków, podatek od wartości dodanej, Polska, prorodzinny ...

Myśl polityczna

  • Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie
  • Myśl polityczna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 7406

Monteskieau, Voltaire, Diderot, francuscy fizjokraci a także Adam Smith. Głoszono reguły laissez faire...

Historia myśli socjologicznej - skrypt

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • mgr Dorota Piotrowska
  • Historia Myśli Socjologicznej
Pobrań: 2156
Wyświetleń: 7952

przyzwyczajeniom i nawykom; Adam Smith teoria oddźwięku uczuciowego (sympatii) - rozwój moralności jest możliwy...