Absurd - strona 20

Na wspak, J.K. Huysmans - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2254

antynaturalistyczną powieść. Scena pełna jest szczegółów, które doprowadzają ją do absurdu, roztrząsanie pewnych...

Platon - Fajdon

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1568

są swoim strachem (Sokrates uważa to za absurd, myśli, że ludzie mężni są odwagą). XIII, 69A - Sokrates...

Ksenofanes i eleaci

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2408

za pomocą dowodów nie wprost (założenia tezy oponenta w celu sprowadzenia jej do absurdu) - wzmacniał dowody...

Skrypt z socjologii religii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
 • Socjologia religii
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2009

, a także wysoki stopień industrializacji [Sart] - absurdem jest żeśmy się urodzili, i absurdem jest że umieramy...

Filozofia, wykłady - prof. dr hab. Janusz Majcherek

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Janusz Majcherek
 • Filozofia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3934

Z notatki można się dowiedzieć kim był, jakie głosił poglądy i jak przyczynił się do rozwoju filozofii: Anaksymander, Anaksymendes, Karol Wojtyła, Kierkegaard, Chomsky Noah, Witkacy, Max Scheler, Hegel, Teilhard de Chardin, Schopenhauer, Hera...

Zniewolony umysł Miłosza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

.” Intelektualista stał się potrzebny, został przywrócony społeczności. Absurd - pisarz miał pracować nad zbawieniem...

Egzystencjalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1575

egzystencjalizmu. Upowszechnił on podstawowe dla tego nurtu pojęcia (egzystencja, trwoga, rozpacz, absurd...

Referat - Sokrates

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4669

na doprowadzaniu do absurdu: fałszywą tezę przeciwnika Sokrates przyjmował poważnie (to nazywano „ironią” Sokratesa...