3 zabór rosyjski - strona 43

Zabór pruski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2128

ZABÓR PRUSKI 1. Dążenia Germanizacyjne na Śląsku: 1763 przyłączenie Śląska do Prus. 1763 ustawa...

Pytania i odpowiedzi 2013

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1799

carów b. całego zaboru rosyjskiego 32) Zamach na Jana Pawła II (13 V 1981): Wybierz jedną: a. nie mógł...

Historia Prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3556

sprawowania władzy w Anglii, konstytucja 3 maja, konstytucja amerykańska, pierwszy kodeks, który zniósł karę...

Ustrój Rosji - absolutyzm carski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

dla tego, co było związane z czasami przedrewolucyjnymi, szczególnie rosyjską monarchią XIX-wieczną, szło w kilku kierunkach...

Rozbiory Polski

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4739

od rosyjskiej magnateria głosi hasła wolnościowe osamotnienie monarchy Rosja ingeruje w sprawy wewnętrzne polski...