3 zabór rosyjski - strona 34

Prasa prawicowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

. Warszawski. Zabór rosyjski nie miał tradycji konserwatywnych, ale chciano je tam zaszczepić. Grupą targetową...

Pozytywizm - Henryk Sienkiewicz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910

polskiego w szkole rosyjskiej (Z pamiętnika korepetytora) stosunki w zaborze pruskim za Bismarcka (Bartek...

Kradzież( Art. 278 )

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

ruchomej, Przestępstwo jest dokonane z chwilą zaboru cudzej rzeczy ruchomej. Wg teorii "wyniesienia...

Postepowanie-sadowo-administracyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2828

pod zaborami austriackimi, rosyjskimi stosowano dość długo prawo. Po 1918r. w zaborze pruskim powstały 3 sądy...

Tworzenie konstytucji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344

przedstawiono sejmowi 3 maja. Zrobiono to specjalnie wcześniej, gdyż posłowie opozycji nie zdążyli wrócić...

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2499
Wyświetleń: 2856

i dopiero na przełomie wieków nastąpił zauważalny wzrost produkcji przemysłowej, głównie w zaborze rosyjskim...