Żebra - strona 30

Anatomia człowieka - Wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Anatomia człowieka
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2184

na powierzchniach stawowych kości, buduje dośrodkowe zakończenia żeber, występuje w tchawicy oskrzelach i krtani...

Konstrukcje stalowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

gładkich powierzchniach, z żebrami usztywniającymi umieszczonymi od strony wewnętrznej, chyba że względy...

Mszaki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Botanika
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2457

rodzaje gł. jednowarstwowe liście z wielowarstwowym nerwem (żebrem); wielokomórkowe chwytniki; gametangia...

Basic Life Support - opracowanie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Pierwsza pomoc
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

na już położonym,. spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie będziesz wywierać nacisku na żebra poszkodowanego...

Promienica - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

ustnej ?). możliwe nacieczenie żeber i kręgosłupa, powstanie przetok płucno-opłucnowych, ropniaka...