Żłobek - strona 26

Budownictwo ogólne - charakterystyka

  • Politechnika Warszawska
  • dr Małgorzata Walas
  • Budownictwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3885

1. BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZAKRES TEMATYCZNY, MIEJSCE W DZIALE TECHNIKI NAZYWANYM BUDOWNICTWO. Budownictwo - dział techniki traktujący o zasadach proj. Wykonywania i konserwacji budowli. Podział budownictwa : lądowe (ogólne) i wodne. Ze względu na położenie budowli do poziomu gruntu : b. nadziemne, ...

Finanse (27stron)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1498

dysponent określonej części budżetu. Najczęściej na zasadzie zakładów budżetowych prowadzone są żłobki...

Opozycja - Polityczne dylematy

Pobrań: 70
Wyświetleń: 1407

Ma 22 strony. Porusza takie kwestie jak: opozycja lat 70. , charakterystyka dekady Gierka, stosunki Państwo-Kościół, Komitet Obrony Robotników, ROPCiO, stan wojenny, koniec PRL, okrągły stół, sejm kontraktowy, plan Balcerowicza, wybory parlamentarne, Solidarność. OPOZYCJA LAT 70. SYTUACJA W PAŃST...

Prawo kościelne i wyznaniowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1659

społecznych służby zdrowia, przejęto szpitale, sanatoria, żłobki i domy małych dzieci prowadzone przez Kościół...

Socjologia - mini skrypt

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2548

Skrypt zawiera ogólną wiedzę z przedmiotu socjologia i jest przygotowany pod zagadnienia wymagane na AWF-ie. Składa się z 20 stron w formacie doc. i jest szczegółowym opracowaniem podstawowych zagadnień socjologicznych wymienionych poniżej. Tymi pojęcia są m.in. Geneza socjologii, socjologia ogólna,...