Źródła prawa międzynarodowego - strona 15

Stosunki międzynarodowe - kompendium wiedzy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1519

1. Pojecie i specyfika stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym. Trzy elementy ; podmiotem są suwerenne państwa i uczestnicy niesuwerenni, przedmiotem są działania wykraczające poza granice jednego państwa, śro...

Skrypt z prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1267

, zarządzenia ministrów, prezydenta itp. Źródła prawa międzynarodowego oraz UE Źródła prawa międzynarodowego...

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2450

odpowiednik ogólnych zasad prawa międzynarodowego Formalnie niewiążące źródła prawa międzynarodowego...

Skrypt z MSG

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 875
Wyświetleń: 5544

określonych towarów (ja zaimportuję, jeśli ty zaimportujesz) Umowy międzynarodowe-podstawowym źródłem prawa...

Ekologia - materiały z wykładów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1407

źródła prawa międzynarodowego Źródła suwerennego prawa ochrony środowiska RP: konstytucja RP ustawy...

Prawo wyznaniowe - wykłady - Sekty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3969

podpisany 28.07.1993 , ratyfikowany 23.02.1998. Inne umowy międzynarodowe mogą być uznane za źródła prawa...