Światowa Organizacja Handlu - strona 23

Makroekonomia gospodarki otwartej

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3010

Łącznie oba pliki mają objętość 13 stron. W niniejszym dokumencie znajdziemy takie zagadnienia jak: gospodarka światowa, globalizacja, przedsiębiorstwo krajowe, korporacje transnarodowe, gospodarka narodowa, ugrupowanie integracyjne, transakcje debetowe, transakcje kredytowe, efekt kreacji i efe...

Globalizacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

Globalizacja. Pojęciem, za pomocą, którego próbowano opisać i wyjaśnić świat w ostat­nich latach dwudziestego wieku, jest globalizacja, nabierająca nowej mocy i tre­ści ze względu na nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między inny­mi o wzrost skali, mobilności oraz integracji rynków finan...

Globalizacja-pojęcie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Urszula Nowacki
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Globalizacja Globalizacja. Pojęciem, za pomocą, którego próbowano opisać i wyjaśnić świat w ostat­nich latach dwudziestego wieku, jest globalizacja, nabierająca nowej mocy i tre­ści ze względu na nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między inny­mi o wzrost skali, mobilności oraz integra...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - zagadnienia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1190

Międz ynarodowe stosunki gospodarcze MSG- zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, kapitałów i wiedzy technicznej. MSG- jako dyscyplina naukowa opiera się na takich samych podstawach metodologicznych jak pozostałe dziedziny teorii ekonomii. Głównych przyczyn kształtowania się i rozw...