Środki zapobiegawcze - strona 24

Tryby szczególne postępowania karnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Zbigniew Lach
  • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

by czas łączny nie przekroczył tych 14 dni. Zarządzając przerwę sąd musi rozstrzygnąć w kwestii środka...

Kryminalistyka pytania i odpowiedzi - Prawo

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2422

Tematem przewodnim jest kryminalistyka. Zagadnienia poruszone w notatce to: Hans Gross i jego dzieło, związki kryminalistyki z innymi dyscyplinami naukowymi, źródła kryminalistyki, funkcja dowodowa kryminalistyki, źródła pierwszych informacji, wizja lokalna, wskazane miejsca. A także: identyf...

Notatki(3) - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

, np. 1/ stosuje on środki zapobiegawcze (art. 250 § 4 k.p.k.) poza tymczasowym aresztowaniem 2/ składa...

Prawo Karne(2) - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

Prawo Karne Rozdział I: Zagadnienia wstępne § 1. Prawo karne na tle innych gałęzi Prawa 1. Pojęcie prawa karnego Prawo karne Prawo karne(materialne) – jest dziedziną prawa określającą czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne i środki zabezpieczające stos...

Postepowanie administracyjne zagadnienia ogólne

  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3626

Omawia takie zagadnienia jak: postępowanie administracyjne, organy administracji, zasady postępowania administracyjnego, właściwości organu, spory kompetencyjne, strony i uczestnicy postępowania, postępowanie dowodowe, rozprawa, postępowanie egzekucyjne, postępowanie przed NSA. Postępowanie admini...

Prawo karne - notatki, wykłady

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: prawo karne na tle innych gałęzi prawa, nauka o przestępstwie, nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających, poszczególne przestępstwa. Prawo Karne Rozdział I: Zagadnienia wstępne § 1. Prawo karne na tle innych gałęzi Prawa...

Historia prawa polskiego od średniowiecza po czasy PRL-u

  • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2961

Historia prawa polskiego od średniowiecza po czasy PRL-u. ŚREDNIOWIECZE (DO 11 POŁ. XV W.) 1. ŹRÓDŁA PRAWA GERMANÓW. Osadnictwo germańskie na słabo zaludnionych kresach Cesarstwa Rzymskiego zaczęło się już w I w. n.e. Cesarze popierali To osadnictwo w celach obrony granic i uprawy ziemi. W czasach w...

Metody zarządzania firmą

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2226

na możliwie wczesnym wykrywaniu potencjalnych źródeł sporów i niepowodzeń, aby podjąć odpowiednie środki...