Środek karny - strona 35

Ustawa o Trybunale Stanu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

lub przestępstwo skarbowe Trybunał Stanu orzeka kary lub środki karne przewidziane w ustawie. Art. 26a...

System normatywny - wykład

 • dr hab. Krystyna Daniel
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

- unieważnienie czegoś, jeśli nie zostało zrobione zgodnie z prawem kary - więzienie, grzywna środki karne...

Wynagrodzenie za pracę-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Onufry Torbus
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

tego przepisu, musi wystąpić z roszczeniem o bezpodstawne wzbogacenie. Sąd karny wymierzając środek karny...

Ekowskaźniki

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

odszkodowania pieniężnego; 3)Środki karno-prawne - odpowiedzialność karno-sądowa dotyczy tylko tego aspektu...

Opracowanie wykłady 1

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

)Środki karno-prawne - odpowiedzialność karno-sądowa dotyczy tylko tego aspektu, który jest zbieżny...

Postępowanie Karne i Procesowe - Strony procesowe

 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2583

Omawia takie zagadnienia jak: Przedmiot procesu karnego, Zasady procesu karnego, Przesłanki procesu karnego, Sądy, Strony procesowe, organizacja i zasady działalności prokuratury, pokrzywdzony, Oskarżyciel posiłkowy i prywatny, Powód cywilny/proces adhezyjny, Oskarżony. Ponadto omawia tematy: Obroń...

Streszczenie książki od prawa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

1.    Pojęcie prawa Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego. 2. Prawo a inne systemy normatywne Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. No...

Cywilne i KPK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379

właściwości rzeczowej. V. Wymierzono karę, środek karny, lub środek zabezpieczający nieznany ustawie ! chodzi...