Środek karny - strona 30

Encyklopedia prawa - zagadnienia

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

in.:ustawa jako prawo, prawo a inne systemy normatywne, podział systemu prawa polskiego na gałęzie, system źródeł prawa, konstytucja jako ustawa zasadnicza, kodeks i kodyfikacja, ustawa ogólna i szczególna,umowa międzynarodowa, rozporządzenie , uchwała i zarządzenie , prawo miejscowe. Omawia również...

Pytanie z odp. 8

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

sprawy, ani dla ustalenia sprawstwa i winy jak i dla stosowania kary lub innych środków karnych...

Pytanie z odp. 9

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych (art. 447§2) b)niepełny, który może wyrażać się w ograniczeniach...

Skrypty

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Jarosław Majewski
  • Prawo karne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1960

Prawo karne Materiały z ćwiczeń Spis treści 1. Regulamin egzaminu 2 2. Regulamin ćwiczeń 4 3. Norma sankcjonowana i sankcjonująca. Struktura przestępstwa 5 4. Podział przestępstw, podział i analiza znamion typów czynów zabronionych 17 5. Zasady prawa intemporalnego. Obowiązywanie prawa ka...

Encyklopedia prawa - Prawo a inne systemy normatywne

  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2681

in. takie pojęcia, jak: Prawo a inne systemy normatywne; Podział systemu prawa polskiego na gałęzie; System źródeł prawa; Konstytucja jako ustawa zasadnicza; Ustawa jako źródło prawa; Rozporządzenie jako źródło prawa; Prawo miejscowe jako źródło prawa; Pojęcie, budowa i rodzaje norm prawnych; Stosu...

Encyklopedia prawa - zagadnienia

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1407

1. Pojęcie prawa Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.   2. Prawo a inne systemy normatywne Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. Norm...

DZIAŁ XII postępowanie odwoławcze

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Juliusz Włodarczyk
  • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

właściwości rzeczowej. V. Wymierzono karę, środek karny, lub środek zabezpieczający nieznany ustawie ! chodzi...