Środek karny - strona 26

Podatki-zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • System podatkowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2079

1. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe. Obowiązek podatkowy /definicje/: a. abstrakcyjny obowiązek podatkowy określony w ustawach podatkowych obejmujący z jednej strony podatkowo prawny stan faktyczny z drugiej zaś jego następstwa prawne b. zindywidualizowany obowiązek podatkowy ciążą...

Prawo Uni - omówienie

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

występki, a które to zbrodnie. Wskazują, jakie są sankcje (kary, środki karne) i ich wymiar...

Prawo karne - dowody - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr hab. Mirosława Melezini
  • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń o naprawienie szkody...