Średnia ważona - strona 45

Makroekonomia - powtórka do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Makroekonomia
Pobrań: 959
Wyświetleń: 5803

, przy uwzględnieniu przeciętnego poziomu cen .Przez przeciętny poziom cen mamy na uwadze średnią ważoną cen tych dóbr...

113 opracowanych pytań z makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3682

Dodatkowo w jej treści możemy znaleźć liczne wykresy, wzory i inne graficzne formy interpretacji wiedzy teoretycznej. W niniejszym dokumencie znajdziemy takie pojęcia jak: ustrój gospodarczy, kryteria rozróżniania liberalnych i etatystycznych ustrojów gospodarczych, gospodarka liberalna, etaty...

Mikroekonomia - Musiał Grażyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Grażyna Musiał
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 8337

przetwórczym. Jest to średnia ważona płac w poszczególnych gałęziach przemysłu przetwórczego. 4. Wielkości...

Rachunkowość Finansowa - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. nzw. dr hab. Danuta Dziawgo
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 4144

się średnią ważoną cenę materiałów zgromadzonych w magazynie, ważoną ich ilością. Stosowana przy rzadkich...

Wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 4172

beta portfela jest średnią ważoną współczynników beta akcji wchodzących w skład tego portfela: Model...

Opcje i instrumenty pochodne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 7399

giełdowego (czyli średniej ważonej określonego pakietu akcji - zazwyczaj notowanych na jednej giełdzie). Cena...

Encyklopedia rachunkowości - M

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

ma do wyboru cztery metody wyceny: 1) metodę ceny przeciętnej ustalanej jako średnia ważona cen (kosztów...

Powtórzenie do kolokwium - rachunkowość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aneta Wszelaki
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2688

, Powtórzenie do kolokwium nu mer 1 z rachunkowość i finanse ” - teoria Zakres materiału: Wstęp do rachunkowości: Pojęcie rachunkowości Przedmiot rachunkowości Podmiot rachunkowości Metody rachunkowości Funkcje rachunkowości Zakres rachunkowości Pojęcie bilansu Struktura bilansu Operacje w...