Średnia ważona - strona 35

Zmienna losowa typu skokowego

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 • dr hab. Elżbieta Szulc
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1918

. i 1 Wartość oczekiwana jest to więc pewna średnia ważona wartości zmiennej losowej. UWAGA Własności...

Podmioty sektora finansów publicznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

średnią ważoną stopą zwrotu na dzień 07,02,2003 za okres np. dwuletni wynosi 21,965 %10 (to stosunkowo...

MIARY NIERÓWNOŚCI

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2072

nierówności powinien być możliwy do obliczenia jako średnia ważona ze wskaźników dla podpopulacji) Aksjomat...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - syllabus

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1680

(była to średnia ważona z kursów walut członkowskich) → stabilność ECU spowodowała jej powszechne wykorzystanie...

Pomiar kondycji gospodarki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

są średnimi ważonymi relacji cen. W bazie danych OECD te relacje cenowe są przekształcane...