Średnia ważona - strona 34

Banki centralne na świecie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2044

obcięta ▫Jest jedyną miarą liczoną przy użyciu metod statystycznych w NBP. Jest średnią ważoną policzoną...

Rachunkowość - Zapasy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Krystyna Barczyk
 • Rachunkowość
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5348

. Metoda AVCO (average cost; metoda cen przeciętnych) - wycena według średniej ważonej, polega na wycenie...

Prognozy - omówienie

 • dr hab. Stanisław Stańko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1736

w szeregu czasowym. Wszystkie obserwacje są tak samo ważne. Natomiast metoda średniej ważonej nadaje wagi...

Ekonomia matematyczna - zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Mrówka
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 2219
Wyświetleń: 12621

możliwe, to jest możliwa także ich średnia ważona t yj1 + (1-t) yj2 utworzona dla dowolnych wag t1=t, t2=(1-t) 8) Yj...

Portfel inwestycyjny wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Konieczny
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1463

się z n- spółek opisują następujące formuły: Oczekiwana stopa zwrotu portfela: = - średnia ważona...

Rachunkowość - komplet wykladów

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Krystyna Barczyk
 • Rachunkowość
Pobrań: 2009
Wyświetleń: 7217

. Metoda AVCO (average cost; metoda cen przeciętnych) - wycena według średniej ważonej, polega na wycenie...