Średnia ważona - strona 33

Produkty gotowe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1463

: Według kosztów przeciętnych, czyli według średniego ważonego kosztu dane­go rodzaju wyrobów znajdujących...

Systemy Informacji Przestrzennej-kolokwium 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Katarzyna Galant
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1176

poboru próbki, jest równa średniej ważonej z wartości stwierdzonych w punktach znajdujących się w pobliżu...

Rynki finansowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

skorzystamy ze wzoru na średnią (ważoną) stopę dyskonta: , otrzymując . Do obliczenia dyw brakuje nam Wnom,m...

Wycena przedsiębiorstwa

 • dr Anna Ludwiczak
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

kapitału jest większa od średniego ważonego kosztu użytego kapitału, który jest minimalną oczekiwaną...

Planowanie nakładów kapitalowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

. W tej sytuacji oczekiwana stopa zysku powinna być co najmniej równa średniej ważonej stopie procentowej...

Zarządzanie ryzykiem - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 13111

standardowe dla portfela inwestycyjnego a. Tak b. Nie 64.Stopa zwrotu z portfela inwestycyjnego jest średnią...