Średnia ważona - strona 31

Odnawialne źródła energii - cz. 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Odnawialne źródła energii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1848

długości fali (λ1, λ2) wyznacza się na podstawie współczynników widmowych jako średnia ważona Gdzie: Eρ(λ...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Janusz Rychlewski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2254
Wyświetleń: 7266

będzie średnia stopa zwrotu z portfela? Oczekiwana stopa zwrotu z portfela zestawu jest równa średniej ważonej...

Statystyka opisowa UW

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • mgr Marek Pęczkowski
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4368

zatrudnionego w firmie. Rozwiązanie Należy obliczyć średnią ważoną. Wagami są udziały procentowe. Zadanie 2 [MP...

Finanse - ćwiczenia - Inflacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Kołodziej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2324

średnią ważoną poszczególnych stóp procentowych. Prowadzona kalkulacja kosztu kapitału powinna umożliwić...

Finanse międzynarodowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

średnią ważoną poszczególnych stóp procentowych. Prowadzona kalkulacja kosztu kapitału powinna umożliwić...

Sciaga- ekonomia matematyczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2947

produkcyjne yj1, yj2 dla j-tego produ­centa technologicznie możliwe, to jest możliwa także ich średnia ważona...

Zarządzanie finansami - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3402

, a z drugiej strony powinna odzwierciedlać średni ważony koszt kapitału finansującego inwestycję. Nt - wielkość...

ZIK - I termin egzaminu - dr Jurkowska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 8428

równe rzeczywistemu terminowi wymagalności zobowiązania, d) duration portfela równe średniej ważonej...