Średnia ważona - strona 30

Bazowe zagadnienia rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1176

, które jednostka najpóźniej nabyła (wytworzyła) ceny przeciętne - średnia ważona cena ustalana po każdej operacji...

Bazowe zagadnienia rachunkowość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1855

, które jednostka najpóźniej nabyła (wytworzyła) ceny przeciętne - średnia ważona cena ustalana po każdej operacji...

Pieniąd - ogólne zagadnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

do rozrachunków pomiędzy państwami a Międzynarodowym Funduszem Walutowym; jego wartość to średnia ważona wartości...

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1351

z jego utrzymaniem;  kurs efektywny: o kurs średni ważony, w którym funkcję wagi pełni względny udział...

Wykłady z ekonomii - controlling

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2681

Są to średnie ważone stóp oprocentowania aktywów i pasywów wyliczane według wzorów: - graniczna stopa procentowa...

Finanse Przedsiębiorstw - wzory

 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • dr Janusz Nesterak
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 910
Wyświetleń: 8827

)^t PI = ∑ COFt / (1+r)^t NPVR = PI - 1 Średni ważony koszt kapitału WACC...

Finanse przedsiebiorstwa- wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jan Pamuła
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2590

między funduszami własnymi a długiem. Ze względu na różnicę w kosztach poszczególnych składników kapitału, średni...

Rodzaje popytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka marketingu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2667

we wcześniejszych okresach. Prognoza na przyszły tydzień jest to średnia ważona =∝ + (1−∝) Metod prognozowania...