Średnia ważona - strona 28

Zagadnienia do egzaminu

  • Politechnika Śląska
  • dr Izabela Szupejko
  • Makroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 763

w dwóch różnych okresach, pomnożonym przez ich wagę w tzw. koszyku dóbr konsumpcyjnych( jest to średnia...

POLITYKA HANDLOWA - cła

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Adam Budnikowski
  • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1953

w danym kraju na wszystkie rodzaje importowanych dóbr i obliczenie średniej (nieważona średnia stawka...

Teoria ryzyka

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Wit Zacharski
  • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

, jest określana jako średnia ważona możliwych do zrealizowania sald przepływów pieniężnych z wagami równymi...

Mikroekonomia 2

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

prosta średnia ważona średnia geometryczna Średnie pozycyjne: mediana ( wartość środkowa ) amplituda...

ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY

  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4753

rynkowa Udział Us (wartość rynkowa : sumę) Koszt kapitału Ks (%) Obliczenie średniego ważonego kosztu...