Średnia ważona - strona 27

Projekty w zarządzaniu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

finansowania projektów: Własne Obce Średni ważony koszt kapitału: Koszt kapitału ogółem, zwany średnioważonym...

Zarządzanie finansami - wykład 1

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Zdyskontowane wg Średniego Ważonego Kosztu Pozyskania Kapitału (WACC) WACC: koszt kapitału koszt zadłużenia...

Wykład - Zadania z bankowości

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Oskar Kowalewski
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

w kwocie 50 mln zł o terminie wymagalności 3 miesiące wg stopy procentowej 4% p.a. . Oblicz średnie ważone...

Przepływy w kanałach otwartych

  • Politechnika Śląska
  • Hydraulika
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2814

. Jeżeli powierzchnia koryta nie ma jednolitego charakteru to współczynnik szorstkości oblicza się jako średnią ważoną...