Średnia ważona - strona 22

Outplacement i ocenianie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1715

, trudność z wyprowadzeniem ogólnej oceny pracownika (nadanie wag kryteriom - śr. ważona) Zasady oceniania...

Sekurytyzacja aktywów- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714

kredytowych w całym ustrukturyzowanym portfelu -średnia ważona marża zysku generowana przez portfel...

Historia książki polskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1729

przypisana przedmiotowi: 7 Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? Tak Założenia i cele przedmiotu: Celem...

Informacja - podstawy teoretyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Tomasz Zieliński
 • E-finanse
Pobrań: 161
Wyświetleń: 917

wariantów komunikatu, powinna mieć charakter średniej ważonej częstością ich występowania. Entropia...

Zadania obliczeniowe - makroekonomia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2660

); Jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe PPI-  wskaźnik cen...

Ubezpieczenia społeczne

 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3647

będzie obliczona minimalna stopa zwrotu. Jest to średnia ważona ze stopy zwrotów otrzymanych przez wszystkie OFE...

Suplement do dyplomu - opracowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1393

stanowi końcowa ocena studiów, obliczana na podstawie: średniej oceny ze studiów, będącej średnią ważoną...

Egzamin 2005

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

efektem dźwigni finansowej? Wtedy kiedy stopa zysku, czyli ROA < średniego ważonego kosztu kapitału obcego...