Średnia ważona - strona 15

Makroekonomia - pojęcie inflacji

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Grzegorz Sobiecki
  • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

, najczęściej średniej ważonej) ceny dóbr i usług w jakimś okresie  Czysta inflacja = wzrost przeciętnej ceny...

Stopa procentowa-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
  • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 763

dywidenda na akcje uprzywilejowane / cena rynkowa na akcje uprzywilejowane Średni ważony koszt kapitału...

Pytania z egzaminu - Ryzyko kredytowe

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Piotr Masiukiewicz
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

(zadanie) Obliczyć średnią ważoną stopę procentową dla poniższych aktywów banku: Okres W mln zł wartość Dni...