Średnia ważona - strona 14

Koszty finansowania zewnętrznego

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Sylwia Silska-Gembka
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

kapitalizacji to: średnia ważona stopy oprocentowania pożyczek przedsiębiorstwa występujących w danym okresie...

Marketing - wykład 7 (sem III)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

jako średnia ważona zysków ostatnich lat pomnożona przez specjalny mnożnik, który odzwierciedla siłę rynkową...

Zadania finanse

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

oprocentowany r2 = 8% = 0,08 EBIT = 5 500 T=19%=0,19 Średni ważony koszt kapitału WACC WACC= (kapitał obcy1...