Średnia szlachta - strona 6

note /search

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1001

zapoczątkowania okresu wzrostu znaczenia politycznego średniej szlachty, rozwoju demokracji szlacheckiej...

Skrypt na podstawie podręcznika Szczanieckiego - despotie wschodnie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2583

POWSZECHNA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA-skrypt z podręcznika Michała Szczanieckiego I.DESPOTIE WSCHODNIE Ośrodki geograficzne stanowiące kolebkę wielkich państw: a)dolina Nilu (Egipt) od IV tysiąclecia p.n.e.- 30r. p.n.e.- egzystencja państwa mimo wstrząsów najazdów- do podboju Egiptu przez Rzym b)...

Polak i katolik

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

, Inflantach, Księstwie Kurlandii i Semigalii, wśród średniej szlachty zamieszkałej w województwie...

Skrypt "Historia powszechna" Michała Szczanieckiego

 • Uniwersytet Opolski
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5369

POWSZECHNA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA-skrypt z podręcznika Michała Szczanieckiego I.DESPOTIE WSCHODNIE Ośrodki geograficzne stanowiące kolebkę wielkich państw: a)dolina Nilu (Egipt) od IV tysiąclecia p.n.e.- 30r. p.n.e.- egzystencja państwa mimo wstrząsów najazdów- do podboju Egiptu przez Rzym b) do...

Historia państwa i prawa polskiego - notatki

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3318

dr.hab Jacek Matuszewski. Notatka składa się z 117 stron. ...Pochodzenie Słowian Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale: Ludność staroeuropejska = Wenedowie Germanie i Bałto-Słowianie Osiedlanie się Słowian w Europie: 1. ...

Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita- skrypt 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Polski
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1183

Historia Ustroju i Prawa Polskiego Część I: Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita Rozdział I: Narodziny Państwowości na ziemiach polskich I. Pochodzenie Słowian Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale: Ludność staroeurope...

Historia Powszechna-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1176

POWSZECHNA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Państwo Państwo europejskie. Definicja i zasięg. Periodyzacja. Teoria współczesnego państwa ukształtowała się dopiero między XVIII a XIX wiekiem Dziś: Państwo jest polityczną organizacją społeczeństwa wyposażoną w suwerenną władzę jest też organizacją terytoria...

Opracowanie pytań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1932
Wyświetleń: 3871

do podejmowania decyzji sprzecznych z zasadami wiary. Drugim czynnikiem opozycyjnym były szerokie kręgi średniej...