Średnia szlachta - strona 4

Ustroje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

mianowani przez króla Izba Gmin: średnia szlachta i mieszczaństwo Act of Proclamation (1539)- uprawniał...

Historia powszechna XVI-XVII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1344

. Państwo tureckie miało ustrój militarny. Wszystko podporządkowane wojnie. Na Węgrzech prym średniej...

Anglia-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1253

. W Izbie Gmin zasiadali przedstawiciele średniej szlachty i mieszczaństwa 1539- ustawa Act of Proclamation...

Humanizm - Nurty renesansowej dyskusji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

- wysoki poziom kultury politycznej i prawnej średniej szlachty (różnowierczej) - Mikołaj Sienicki...

Historia powszechna nowożytna XVI wiek

 • Uniwersytet Łódzki
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2555

. Wszystko podporządkowane wojnie. Na Węgrzech prym średniej szlachty. Sztuczny podział państwa na 3 przyczynia się do upadku...

Anglia (IX - poł. XVII w.)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1288

Parlamentu. Zaostrzenie konfliktu monarcha vs społeczeństwo. Opór śr. szlachty i mieszczan przeciw rz...

Anglia od XVII do XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1176

należały do kompromisowych, bronionych przez arystokrację i średnią szlachtę, przy wsparciu niższej...

Żeromski Stefan - Popioły

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1190

początków XIX wieku (arystokracja, średnia szlachta itp.), są pokazywane wyraziście, z powtarzającymi...