Śródbłonek - strona 9

Sygnalizacja międzykomórkowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Zbigniew Tabarowski
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2212

śródbłonka do tkanek (gdy kom śródbłonka jest pobudzona pojawia się selektyna). Krwinki białe zaczepiają...

Naczyniowe choroby OUN

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bohdan Wiącek
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

do powrotu przepływu (prawdopodobnie z powodu obrzęku śródbłonka). Zaburzenia energetyczne w tym czasie...

Krążenie i układ chłonny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1484

: warstwy wewnętrznej (tunica intima) składającej się ze śródbłonka z błoną podstawną, podśródbłonkowej...

Układ fibrynolityczny

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3038

, są chemotaktyczne dla leukocytów, działają im­munosupresyjnie i cytotoksycznie wobec śródbłonka. Gromadzeniu się FDP...

Tkanka nabłonkowa - opis

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1442

włosowate wysłane są nabłonkiem jednowarstwowym płaskim zwanym śródbłonkiem, komórki maja kształt...

Histologia: wątroba

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1848

komórkami śródbłonka naczyń włosowatych zatokowych wątroby a jej hepatocytami. Śródbłonek takich naczyń...

Zapalenie - czynniki, objawy, cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1610

( czynnik Hagemana). Wydzielana bradykinina powoduje: Wzrost wydzielania NO i prostacykliny przez śródbłonek...

Wykład - regulacja embrologiczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

obumierają. Obumarłe komórki są fagocytowane szczególnie przez komórki mezenchymatyczne komórki śródbłonka...