Ślubowanie - strona 7

Zawód biegłego rewidenta-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rewizja finansowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1428

, złożyła ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Komisja Egzaminacyjna Egzaminy...

Pracownicy urzędów państwowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Herbert Maciaszczyk
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309

wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 6, przed zawarciem nowej umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie...

Państwo a kościół - stosunki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

interesów polskiej racji stanu” -1953 -zmuszenie duchowieństwa do ślubowania na wierność PRL. Odmawiający...

Notariat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

lub odrzuceniu spadku itd. Do obowiązków notariuszy należy: postępowanie zgodnie ze złożonym ślubowaniem, tj...

Prawo parlamentarne - wykłady

 • dr Sławomir Patyra
 • Prawo parlamentarne
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2345

ich instrukcje wyborców. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają prze Sejmem ślubowanie Odmowa...

Status prawny posłów i senatorów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2576

pierwszego posiedzenia, po złożeniu ślubowania; mandat trwa przez całą kadencję, a wyjątkowo może wygasną...

Władze powiatu - Rada powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

w nie więcej niż dwóch komisjach.  Radni mogą tworzyć kluby radnych.  Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie...

Wykład - referendum

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

przez Prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Ślubowanie, wybór marsząłka i wicemarszałków. - rząd składa...