Ślimaki - strona 24

Dewon-fauna i flora

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Krystyna Dzidowska
 • Geologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1512

, -Ślimaki- są częste, ale mają niewielkie znaczenie. -Głowonogi- odgrywają przewodnią rolę: -Amonitowate...

Mosty napędowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Cezary Panasiuk
 • Pojazdy samochodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2100

łożyskiem, a obudową MR lub nakrętki pierścieniowe) Przekładnie główne  Przekładnie ślimakowe ślimak • Koło...

Skały osadowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1372

róŜnych bezkręgowców, małŜy ramienionogów, amonitów, łodzików lub ślimaków WAPIEŃ MUSZLOWY • wapienie...

Geologiczna działalność morza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1491

działania organizmów morskich - mszywiołów, glonów, małŜy ślimaków. Powstają rafy. • Chemiczne – pochodzą...

Roboty ziemne - wykłady

Pobrań: 224
Wyświetleń: 2681

23 strony notatki na temat robót ziemnych. Zagadnienia w niej poruszane, to np: grunty budowlane, roboty ziemne, bilans mas ziemnych, wykonywanie wykopów, wykonywanie nasypów, roboty przygotowawcze, odprowadzanie wód opadowych, itp. II. Roboty ziemne. 1. Klasyfikacja robót ziemnych. Technologia r...

Hezjod

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1869

Przyroda Prace na lądzie/morzu maj wschód plejad ok.. 10V Słońce ostro grzeje Ślimaki wpełzaja na drzewa...

Naturalne przyczyny śmiertelności w morzu

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

Zabójcami są: meduzy, żebropławy, ślimak, bruzdnice, nadymka, najeża. Toksyny w glonach Zatrucia powoduje...