Ścieki komunalne - strona 17

Środowiskowy podział mórz

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Filip Pniewski
  • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386

w wodzie, burze piaskowe zanieczyszczenie wody ściekami komunalnymi i przemysłowymi eutrofizacja...

Ramowa dyrektywa wodna

  • Politechnika Gdańska
  • Prawo wodne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EEC *Dyrektywa w sprawie azotanów 91/676/EEC *Dyrektywa w sprawie...

Procesy membranowe w uzdatnianiu wody

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2156

niż wody podziemne. Główną przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych są odprowadzane do nich ścieki...

Finanse publiczne - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Renata Papież
  • Finanse publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1715

w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku...