Ścieki komunalne - strona 15

Ścieki przemysłowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Środowisko Morza Bałtyckiego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1582

. • Ścieki komunalne– są mieszaniną ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych oraz wód opadowych. • ścieki...

Zanieczyszczenia wód - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

oczyszczalni ścieków. Bezpośrednie wprowadzenie ścieków komunalnych do wód podziemnych następuje głównie...

Ekologia wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3059

oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu...

Biomonitoring i bioindykacja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Maria Marko-Worłowska
 • Biomonitoring
Pobrań: 728
Wyświetleń: 5796

hutniczych, górniczych, chemicznych ze ściekami komunalnymi, z nawozów sztucznych z pól uprawnych...

Prawo Konstytucyjne - konspekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1897

w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku...