Ścieki komunalne - strona 15

note /search

Ścieki przemysłowe - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Środowisko Morza Bałtyckiego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1617

. • Ścieki komunalne– są mieszaniną ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych oraz wód opadowych. • ścieki...

Zanieczyszczenia wód - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

oczyszczalni ścieków. Bezpośrednie wprowadzenie ścieków komunalnych do wód podziemnych następuje głównie...

Ekologia wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3059

oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu...

Biomonitoring i bioindykacja

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Biomonitoring
Pobrań: 875
Wyświetleń: 6090

hutniczych, górniczych, chemicznych ze ściekami komunalnymi, z nawozów sztucznych z pól uprawnych...

Prawo Konstytucyjne - konspekt

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1939

w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku...