Informacja chroniona

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacja chroniona - strona 1 Informacja chroniona - strona 2

Fragment notatki:

Informacja chroniona
Ochrona w wykonywaniu obowiązków publiczno-prawnych Sfera prywatności art. 5, 30, 31 ust 3, 45 ust. 2, 51, 76 Konstytucji RP: życie prywatne, rodzinne, cześć, dobre imię, życie osobiste.
Dane osobowe art.1 ust 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.06.1997r.
Dane pracownicze art. 298 ustawy z dn. z dnia 26.06.1974 r.
Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców spraw związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobem prowadzenia akt osobowych z dn. 28.05.1996r.
Tajemnica statystyczna art. 10 Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29.06.1999r.
Tajemnica państwowa i służbowa art. 1,2 i nast. Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dn. 22.01.1999r.
Tajemnica skarbowa art. 129 Ustawy Ordynacja podatkowa z dn. 29.08.1997r.
Tajemnice kontroli Tajemnica kontroli skarbowej - art. 34 ustawy z dn. 28.09.1991r. o kontroli skarbowej.
Tajemnica kontroli NIK - art. 73 ustawy z dn. 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Tajemnica kontroli celnej - art. 8 ustawy z dn.0 9.01.1997 r. Kodeks celny.
Tajemnica PIP art. 24 ustawy z dn. 06.03.1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Tajemnica inspekcji handlowej - art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej.
Tajemnica Społecznej inspekcji pracy - art. 8 ust. 3 ustawy z dn. 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy.
Tajemnica kontroli - § 3 ust 1 rozp. R. M. z dn. 18.02.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Etc.
Ochrona w wykonywaniu obowiązków prywatno-prawnych Dobra osobiste art. 23, 24 Kodeksu Cywilnego: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa i, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska
Tajemnica przedsiębiorstwa art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Tajemnica korporacyjna art. 428 § 2. Ust 1 ustawy z dn. 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych)
Tajemnica bankowa art. 104 Ustawy Prawo Bankowe z dn. 29.08.1997.
Tajemnice zawodowe tajemnica adwokacka
tajemnica radcowska
tajemnica biegłego rewidenta
tajemnica doradcy podatkowego
tajemnica maklerska
tajemnica doradcy inwestycyjnego
Etc.
Artykuł udostępniony przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz