Harmonogramowanie CPM, GANTT

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Harmonogramowanie CPM, GANTT - strona 1 Harmonogramowanie CPM, GANTT - strona 2 Harmonogramowanie CPM, GANTT - strona 3

Fragment notatki:

Harmonogramowanie  CPM, GANTT    Ćwiczenia 3  Grupa II  2011-11-14  AGH, Wydział Zarządzania,     Anna Pilch  Proces planowania projekty  Cele projektu  SPP  Harmonogram  Zasoby  Budżet  2011-11-14  AGH, Wydział Zarządzania,     Anna Pilch  Zakres  Czas  Koszt  Proces tworzenia harmonogramu:  1. Określenie działań.  2. Określenie kolejności zadań.  3. Szacowanie zasobów zadań.  4. Szacowanie czasu trwania zadań.  5. Opracowywanie harmonogramu.    2011-11-14  AGH, Wydział Zarządzania,     Anna Pilch  Rodzaje zależności między  zadaniami:   Zakończenie – Rozpoczęcie,   Rozpoczęcie – Rozpoczęcie,   Zakończenie – Zakończenie,   Rozpoczęcie – Zakończenie.  2011-11-14  AGH, Wydział Zarządzania,     Anna Pilch  Zakończenie – Rozpoczęcie (ZR)  Finish To Start (FS)  Rozpoczęcie nowego zadania wymaga  zakończenia poprzedniego.          Zadanie B nie może się rozpocząć przed  zakończeniem zadania A.  2011-11-14  AGH, Wydział Zarządzania,     Anna Pilch  A  B  Rozpoczęcie – Rozpoczęcie (RR)  Start To Start (SS)  Rozpoczęcie zadania B wymaga rozpoczęcia  zadania A.  2011-11-14  AGH, Wydział Zarządzania,     Anna Pilch  A  B  Zakończenie – Zakończenie (ZZ)  Finish To Finish (FF)              Zakończenie zadania B wymusza  zakończenia zadania A.  2011-11-14  AGH, Wydział Zarządzania,     Anna Pilch  A  B  Rozpoczęcie – Zakończenie (RZ)  Start To Finish (SF)            Zadanie B zostaje zakończone dopiero gdy  zadanie A zostanie rozpoczęte.  2011-11-14  AGH, Wydział Zarządzania,     Anna Pilch  A  B  Opóźnienie (Lag)                B rozpocznie się nie wcześniej niż 5 dni   po zakończeniu A.  2011-11-14  AGH, Wydział Zarządzania,     Anna Pilch  A  B  +5  Wyprzedzenie (Lead)                B rozpocznie się nie wcześniej niż 5 dni   przed zakończeniem A.  2011-11-14  AGH, Wydział Zarządzania,     Anna Pilch  A  B  -5  Diagram sieciowy  Jest to graf określający kolejność zadań w projekcie  oraz zależności między nimi.   Na jego podstawie tworzy się wykres Gantta.     Diagram sieciowy umożliwia:   Ustalenie sekwencji wykonywania zadań,   Obliczenie czasu rozpoczęcia i zakończenia  poszczególnych zadań,   Oszacowanie buforów czasowych,   Ustalenie rodzajów relacji występujących  pomiędzy zadaniami.  2011-11-14  AGH, Wydział Zarządzania,     Anna Pilch 

(…)

…),
Zaznaczyć ścieżkę krytyczną,
Narysować wykres Gantta odpowiadający
diagramom sieciowym.
Termin odesłania/oddania prac:
28.XI.2011
2011-11-14
AGH, Wydział Zarządzania,
Anna Pilch
Punktacja dla zadania 2
Kryterium
Maksymalna ilość
punktów
Poprawne rozpisanie zadań dla wybranych
produktów WBS.
1 pkt
Poprawne wyznaczenie czasów trwania i ustalenie
relacji pomiędzy zadaniami.
2 pkt
Poprawny diagram sieciowy (dobrze obliczone
3 pkt
czasy i bufory dla poszczególnych zadań, poprawnie
opisane relacje).
Poprawne zaznaczenie ścieżki krytycznej.
1 pkt
Diagram Gantta odpowiadający diagramowi
sieciowemu.
2 pkt
Spójność i poprawność językowa pracy
1 pkt
Razem
10 pkt
2011-11-14
AGH, Wydział Zarządzania,
Anna Pilch

… pozostałych zadań.
2011-11-14
AGH, Wydział Zarządzania,
Anna Pilch
Zad 1
2011-11-14
AGH, Wydział Zarządzania,
Anna Pilch
CPM – Ścieżka krytyczna
„Ścieżka krytyczna – na ogół (choć nie
zawsze) ciąg zdarzeń decydujący o czasie
trwania całego projektu. Jest to
najdłuższa ścieżka w projekcie.”
2011-11-14
AGH, Wydział Zarządzania,
Anna Pilch
Zad.2
Zr+10
Rr -3
Zr -4
2011-11-14
AGH, Wydział Zarządzania,
Anna Pilch…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz