Gieroń

note /search

Test bhp:)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 10150

Dane opracowanie zawiera dwa zrzuty ekranu z testu BHP. W tych zrzutach znajduje się 7 pytań, które dotyczą takich zagadnień jak: ewakuacja ludzi z obiektu, pomieszczenia przeznaczonego na pobyt stały pracowników, obowiązki ogółu pracowników, ...