Gieroń

Test bhp:)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Gieroń
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 658
Wyświetleń: 8897

Dane opracowanie zawiera dwa zrzuty ekranu z testu BHP. W tych zrzutach znajduje się 7 pytań, które dotyczą takich zagadnień jak: ewakuacja ludzi z obiektu, pomieszczenia przeznaczonego na pobyt stały pracowników, obowiązki ogółu pracowników, ...