Geografia prasy polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia prasy polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym  - strona 1 Geografia prasy polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym  - strona 2 Geografia prasy polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym  - strona 3

Fragment notatki:

Geografia prasy polskiej w Dwudziestoleciu Międzywojennym Aby można było mówić o geografii prasy polskiej w tym okresie należy nakreślić warunki rozwoju prasy. Do tych głównych warunków należą: warunki polityczne, społeczno - kulturowe i ekonomiczne.
OGÓLNE WARUNKI ROZWOJU PRASY II RP
Okres międzywojnia w Polsce przypada na lata 1918 - 1939. Rok 1918 to rok odzyskania - po przeszło wiek trwającej niewoli - niepodległości. Aby można było mówić o geografii prasy polskiej w tym okresie należy nakreślić warunki rozwoju prasy. Do tych głównych warunków należą: warunki polityczne, społeczno - kulturowe, ekonomiczne.
Warunki polityczne
Życie polityczne w latach 1918 - 1926 oraz panujące wówczas warunki prawne, okazały się dla prasy czynnikami sprzyjającymi, biorąc pod uwagę zwłaszcza możliwość nieskrępowanego opisu i interpretacji rzeczywistości. Wolności i niezależności prasy sprzyjało nie tylko prawo ale także ówczesne życie polityczne. Parlamentarno - gabinetowy model rządów oraz system wielopartyjny, w ramach którego nie wykształciło się ugrupowanie dominujące, spowodowało, że wszystkie siły polityczne zainteresowane były w nieskrępowanym rozwoju prasy i utrzymaniu takiego stanu rzeczy. W sferze politycznej prasa dysponowała do przewrotu majowego w 1926 roku niemal pełną swobodą wypowiedzi. Ograniczenia, w tym cenzuralne, dotyczyły tych tytułów, które bez względu na sympatie polityczne, wyraźnie występowały przeciw podstawowym interesom państwa. W tym okresie dał się zauważyć proces budowania systemów prasowych przez największe ugrupowania polityczne, a to z kolei spowodowało, że powstały antagonizmy pomiędzy poszczególnymi tytułami.
Warunki społeczno - kulturowe
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na poczytność prasy w okresie dwudziestolecia międzywojennego jest problem analfabetyzmu. W przeprowadzonych spisach powszechnych w latach 1921 oraz 1931 wynika, że pod tym względem największe problemy miały województwa wschodnie oraz kobiety wiejskie. Proces ustępowania zjawiska analfabetyzmu był powolny. Także ważnym problemem owych czasów był niski poziom wykształcenia. Tutaj należy jednak nadmienić, że postęp, zwłaszcza w dziedzinie zdobywania wiedzy był w latach istnienie II RP zjawiskiem wyraźnym. Ludność wiejska znajdowała się w tym okresie w trakcie ważnych przemian społeczno - kulturowych.
Warunki ekonomiczne
Po zakończeniu I wojny światowej ogół społeczeństwa polskiego był w złej sytuacji materialnej, w fatalnym stanie była też gospodarka. W 1923 roku, kiedy to nastąpiła hiperinflacja, doszło do dużego spadku popytu na prasę, czego konsekwencją była likwidacja wielu tytułów. Generalnie zatem, niska na ogół zamożność społeczeństwa stanowiła jedną z barier, na którą natrafiły zarówno pisma codzienne jak i czasopisma.


(…)

…” dziennik sensacyjny I 1923, Łódź IX 1939
Wiadomości Literackie” tygodnik literacki I 1924, Warszawa IX 1939, przeniesiony na emigrację
„Kurier Wileński” dziennik propiłsudczykowski 1924, Wilno IX 1939
„Polonia” dziennik chadecki IX 1924, Katowice IX 1939
„Polska Zachodnia” dziennik prorządowy XII 1926, Katowice od 1935 „Ilustrowany Dziennik Śląski Polska Zachodnia” IX 1939
„Pamiętnik Warszawski…
…. Natomiast znaczenie łodzi opierało się przede wszystkim na czynnikach gospodarczych. W sferze oddziaływania tego miasta znajdowały się: ziemia kaliska, ziemia łęczycko - sieradzka, zachodnie powiaty województwa kieleckiego.
Wilno stanowiło tradycyjne centralny ośrodek tzw. Kresów Wschodnich - dzielnicy obejmującej województwa: wileńskie, nowogrodzkie, poleskie i wołyńskie.
Z kolei Poznań dominował na terenach…
… I CZASOPISMA UKAZUJĄCE SIĘ W POLSCE W LATACH 1918 - 1939
TYTUŁ Czas założenia/miejsce wydawania Data likwidacji
„Gazeta Warszawska” dziennik Stronnictwa Narodowego 1774, Warszawa 1925 połączona z „Gazetą Poranną 2 grosze”, od 1935 „Warszawski Dziennik Narodowy”
„Czas” dziennik konserwatywny 1848, Kraków, od 1935 Warszawa IX 1939
„Kurier Warszawski” prawicowy dziennik 1821, Warszawa IX 1939
Tygodnik
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz