Dr Żukowski - strona 3

Kontrola wewnętrzna administracji rzadowej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742

Ad. 1 Kontrola wewnętrzna w administracji rządowej - od szczebla RM po organy terenowe - uregulowana w ustawie z 15.07.2011 o kontroli w administracji rządowej; kontrola legislacyjna w trybie nadzoru, ta ustawa ustala ogólne zasady prowadzenia kontroli oraz tryb prowadzenia kontroli w jednostkach na...

Kontrola wewnetrzna administracji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

KONTROLA WEWNĘTRZNA ADMINSITRACJI, ALE ZWIĄZANA ZE STOSOWANIEM NORM PRAWA ADMINSITRACYJNEGO PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ -wśród kompetencji podmiotów administrujących, mamy kompetencje do wydawania indywidualnych, konkretnych decyzji administracyjnych; te akty stosowania norm prawa adminis...

Kryteria i metody kontroli - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Kryteria kontroli: Podstawowe (dla ogólnej charakterystyki zjawiska kontroli) Legalność - zgodność z prawem działalnie jednostki kontrolowanej, z całym prawem, kontroler musi znać obowiązujące prawo, przepisy prawne, aby mógł ocenić zasadę legalności. Kontroler musi dokonać interpretacji przepisów...

Państwowa inspekcja farmaceutyczna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Kontrola administracji Temat pracy: Kontrola podmiotów wykonywana przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną Według zestawień kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie, od stycznia 2010 roku do czerwca 2011 roku doko...

Procedury kontroli - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Procedury kontroli Administracji publiczna realizując zadania, musi wykonywać je zgodnie z procedurami. Stosowanie prawa, czyli wydawanie decyzji - postępowanie administracyjne Postępowanie, procedura -- Ciąg czynności, które są potrzebne do wydania decyzji Nie ma kodeksu procedur kontroli. Regulac...

Teorie kontroli - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 609

15 elementów opisujących kontrolę, teoria kontroli: 1)ujęcie kontroli 2)definicja kontroli 3)źródła 4)uczestnicy kontroli 5)przedmiot i zakres 6)cele i funkcje 7)zasady 8)kryteria 9)metody 10)formy, typy 11)procedury kontroli 12)wynik 13)skutki 14)kontrola kontroli 15)rodzaje kontroli ...

Typy więzi - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

TYPY WIĘZI,KOMPETENCJI: -kierowanie - kierownik kieruje podporządkowanymi, oddziałuje na jednostki organizacyjnie podporządkowane, więź zależności organizacyjne - hierarchiczne podporządkowanie. Podporządkowanie personalne / przełożony podwładny. Podporządkowanie hierarchiczne - przełożony określ...

Zagadnienia wstepne i wymagania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938

KONTROLA ADMINISTRACJI - system podmiotów, które kontrolują innych, może być nim organ administracji publicznej. Kontrola: -wewnątrzadministracyjna -zewnątrzadministracyjna Administracja jest kontrolowana i sama może być podmiotem kontrolującym. KONTROLA - sprawdzenie, stwierdzenie pewnych stanó...